Material Matters - Wie ein neu gedachte Circular Economy uns zukunftsfähig macht
Material Matters - Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij
Material Matters - Developing business for a circular economy

Visie

In alles wat hij doet, laat Thomas Rau zich leiden door wat er in de toekomst nodig zal zijn. Die houding ziet hij als de enige manier om aan een tragisch lot te ontsnappen: het op een dag uitputten van de bronnen die we als mensen nodig hebben om te voorzien in ons levensonderhoud.

Het eendimensionale fundament waar onze lineaire economie op is gebouwd heeft ons veel gebracht – maar dreigt nu al haar eigen voortbrengsels te ondermijnen. Terwijl we steeds afhankelijker worden van de grondstoffen van ons gesloten systeem, brengen we de beschikbaarheid van die grondstoffen namelijk steeds meer in gevaar.

Lees verder

Duurzaamheid betekent: het optimaliseren van een fout systeem

Thomas Rau

Biografie

Thomas Rau (1960) is architect en oprichter van de bedrijven Turntoo en RAU, twee van de eerste bedrijven in Nederland die zich toelegden op de circulaire economie.

RAU is al sinds 1992 een toonaangevend architectenbureau op het gebied van milieubewuste gebouwen en gezonde binnenklimaten. Het bureau introduceerde verschillende innovaties, en ontwikkelde de eerste maatstaven op het gebied van CO2- en energieneutraal bouwen. Inmiddels is het bureau dé autoriteit op het gebied van energiepositieve gebouwen en circulaire architectuur.

Met Turntoo creëerde Thomas enkele van de allereerste voorbeelden van circulaire economieconcepten en bedrijfsmodellen, waaronder Light as a Service: een verdienmodel dat hij in 2010 samen met Philips ontwikkelde. Ook ontwikkelde hij in in samenwerking met fabrikant Bosch een model voor het op prestatiebasis verhuren van wasmachines.

Samen met Sabine Oberhuber publiceerde Thomas het boek Material Matters, waarin het tweetal voor het eerst uitgebreid hun filosofie uiteenzet. In het boek beschrijven Thomas en Sabine de door hen voorgestelde overgang van de huidige lineaire economie naar een nieuw economisch model: een model waarin de consument niet langer eigenaar is maar gebruiker, waarbinnen materialen rechten krijgen en verspilling voorgoed tot het verleden zal behoren.

Lees verder

Initiatieven

  • RAU
  • Turntoo
  • Madaster
  • Turnaround Terminal
  • De Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal
  • Bodemwende

Lees verder

Thomas Rau