Material Matters - Wie ein neu gedachte Circular Economy uns zukunftsfähig macht
Material Matters - Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij
Material Matters - Developing business for a circular economy

Visie

In alles wat hij doet, laat Thomas Rau zich leiden door wat er in de toekomst nodig zal zijn. Die houding ziet hij als de enige manier om aan een tragisch lot te ontsnappen: het op een dag uitputten van de bronnen die we als mensen nodig hebben om te voorzien in ons levensonderhoud. 

Het eendimensionale fundament waar onze lineaire economie op is gebouwd heeft ons veel gebracht – maar dreigt nu al haar eigen voortbrengsels te ondermijnen. Terwijl we steeds afhankelijker worden van de grondstoffen van ons gesloten systeem, brengen we de beschikbaarheid van die grondstoffen namelijk steeds meer in gevaar.

We zullen onze economische organisatie daarom compleet moeten veranderen. Niet alleen moeten we onze plaats op aarde herwaarderen: we zullen deze herwaardering ook gelijk om moeten zetten in een nieuwe relatie tussen mens en planeet. Dat is wat Thomas bedoelt wanneer hij zegt dat we de ziel van ons economisch systeem moeten veranderen.

Hoe die relatie er precies uitziet, dat zullen we in de komende jaren samen uit moeten vinden – maar aan praktische ideeën voor het faciliteren van de transitie heeft Thomas geen gebrek.

Het allerbelangrijkste is dat deze relatie uit zal moeten gaan van wederzijds respect: gebaseerd op de wetenschap dat we slechts te gast zijn op deze aarde. Ze zal moeten erkennen dat ons bestaan tijdelijk is – maar de gevolgen van onze handelingen permanent.

Biografie

We moeten naar een systeem waarin iedereen verantwoordelijk is voor de consequenties van zijn daden

Thomas Rau

Thomas Rau