Material Matters - Wie ein neu gedachte Circular Economy uns zukunftsfähig macht
Material Matters - Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij
Material Matters - Developing business for a circular economy

Thomas Rau is een architect met een visie en een missie

Zijn motto? “Laten we doen wat nodig is, niet wat haalbaar is.” Hij staat bekend als voorloper in de internationale discussie over duurzaamheid, grondstoffenschaarste en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur.

Als geen ander is hij in staat om situaties en problemen te bekijken vanuit nieuwe invalshoeken. Zijn ideeën lijken daarom vaak enorm voor de hand liggend – terwijl toch niemand eerder op ze gekomen was. Dat maakt ze helder, toepasbaar en begrijpelijk voor iedereen.

Thomas bedacht onder andere Light as a Service, Material as a Service, het Materialenpaspoort en de Turnaround Terminal.

Samen met Sabine Oberhuber richtte hij Turntoo op. Het tweetal zette tevens hun filosofie uiteen in het in 2016 gepubliceerde boek Material Matters. Naar aanleiding van de ideeën in dit boek werd in 2017 Madaster opgericht.

Thomas is een veelgevraagd nationaal en internationaal gastspreker.

We moeten naar een systeem waarin iedereen verantwoordelijk is voor de consequenties van zijn daden

Thomas Rau

Lezingen

Thomas is een internationaal gevraagd spreker. Hij treedt zowel op als keynote spreker voor grote conferenties als voor een kleiner publiek van raden van bestuur, beleidsmakers en politici. Via tal van internationale publicaties, lezingen, televisie- en radio-interviews inspireert en motiveert hij mensen over de hele wereld, uit de meest uiteenlopende industrieën.

Hij staat bekend om zijn prikkelende, hoogst originele denkwijze. Gecombineerd met zijn scherpzinnige humor en confronterende manier van vragen stellen maakt dit hem tot een graag geziene gast in gesprekken die het als doel hebben om onze geestelijke horizon te verbreden. Wie Thomas uitnodigt, weet: dit gaat geen comfortabel gesprek vol ja-knikken worden.

Vraag een lezing aan

Initiatieven

  • RAU
  • Turntoo
  • Madaster
  • Turnaround Terminal
  • De Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal
  • Bodemwende

Lees verder

Thomas Rau