Material Matters - Wie ein neu gedachte Circular Economy uns zukunftsfähig macht
Material Matters - Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij
Material Matters - Developing business for a circular economy

Initiatieven

RAU

InitiatievenRAU werkt al sinds 1992 vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van milieubewuste gebouwen. Inmiddels is het bureau dé autoriteit op het gebied van energiepositieve gebouwen en circulaire architectuur. RAU zet zich in voor de langetermijnbelangen van zowel de aarde als haar bewoners. Het bureau bouwt voor de publieke en private sector.

In een tijd waarin de natuur in zo’n hoge mate bedreigd wordt door menselijke activiteit, zet RAU zich juist in voor de bescherming van onze planeet – de enige leefomgeving die we hebben.

RAU neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën.

Turntoo

InitiatievenTurntoo werd in 2010 opgericht door Thomas Rau en Sabine Oberhuber. Turntoo staat bekend als pionier en koploper binnen de circulaire economie. Het bedrijf werkt samen met diverse organisaties, die door Turntoo ondersteund worden bij de ontwikkeling en implementatie van circulaire businessmodellen en managementstrategieën.

Zo faciliteert Turntoo de transitie naar een circulaire economie.

Door Turntoo ontwikkelde concepten en businessmodellen zijn inmiddels geaccepteerde onderdelen van de circulaire economie, zoals Light as a Service, wassen en koelen op performance basis (Material as a Service) en het gebouw als grondstoffendepot.

Turntoo beschouwt producten en gebouwen als grondstoffen/materialendepots en streeft naar een economie waarbinnen materialen na gebruik terugkeren naar de producent. Op die manier blijven grondstoffen en materialen beschikbaar voor toekomstige producten, en worden producenten gestimuleerd om betere design- en materiaalkeuzes te maken.

Enkele voorbeelden:

  • Light as a Service (Philips)
  • Material as a Service: wassen en koelen op performance basis (BSH Bosch Siemens Hausgeräte)
  • Materialenpaspoort (Madaster)
  • Het gebouw als materialendepot (Gemeentehuis Brummen en hoofdkantoor Alliander)

Madaster

InitiatievenMadaster is een online wereldwijd register voor producten en materialen in de gebouwde omgeving. Het register werd in 2017 opgericht naar aanleiding van de ideeën die door Thomas en Sabine uiteengezet werden in hun boek Material Matters.

Eén van de meest belangrijke punten die het tweetal in Material Matters bespreekt, is het feit dat onze planeet een gesloten systeem is – en onze bronnen daarom zowel schaars als beperkt. Als we als samenleving willen voortbestaan zullen we daarom een manier moeten bedenken om te voorkomen dat waardevol materiaal verandert in afval.

Madaster is gebaseerd op het idee dat afval simpelweg materiaal zonder identiteit is. Op dezelfde manier als dat we mensen beschermen door ze een paspoort te geven en hun identiteit te registreren, kunnen we dat ook voor materialen en grondstoffen doen. Daar was alleen wel een overkoepelend register nodig. Thomas en Sabine besloten zelf het initiatief te nemen.

De gebouwde omgeving is één van de industrieën die het allermeeste afval produceert. Daarom is Madaster van start gegaan in de bouwindustrie, met een register voor onroerend goed en infrastructuur. Dit online register verwerkt automatisch 3D-constructietekeningen en maakt verbinding met een reeks gegevensbronnen om de circulaire waarde van gebouwen te berekenen. Die circulaire waarde wordt vervolgens automatisch omgezet in een financiële waarde.

Materialen worden in het register geregistreerd in zogenoemde materialenpaspoorten. Gebruikers van het register weten daarom precies welke materialen ze bezitten, en waar deze zich op elk moment bevinden. Hoewel Madaster zich momenteel nog volledig richt op de bouwindustrie, liggen er plannen om het register uit te breiden naar talloze andere industrieën. Niet alleen een gebouw is immers een grondstoffendepot – elk product is er één.

Pas als we uit eigen interesse dingen anders gaan doen, volgt er een fundamentele verandering

Thomas Rau

Turnaround Terminal

InitiatievenDe opdrachtgever vroeg aan Turntoo: wat is de meest duurzame terminal ter wereld? Het eerlijke antwoord: duurzame terminals bestaan vooralsnog niet.

Vanuit deze interactie ontstond een vruchtbaar ontwikkelproces, wat resulteerde in wat Thomas ‘een optie met een toekomst’ noemt – een radicale doorbraak.  De Turnaround Terminal is meer dan een gebouw: het huist een machine die vliegtuigen snel en efficiënt afhandelt, met enorme voordelen voor de hele keten. Inmiddels is Turnaround Terminal een zelfstandig bedrijf, maar de logistieke essentie blijft voor Turntoo toepasbaar in een verscheidenheid aan industrieën en segmenten.

De Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal

Dat mensen rechten hebben vinden we inmiddels een vanzelfsprekendheid. Mensenrechten staan steevast hoog op de agenda van internationale organisaties en regeringen over de hele wereld. 

Maar welke rechten zijn er eigenlijk voor de materialen die ons leven mogelijk maken? Daarover is niets vastgelegd – terwijl onze rechten steeds sterker verstrengeld raken met die van de materialen die ons bestaan mogelijk maken.

Daar gaan Thomas, Sabine en Turntoo wat aan doen. Wanneer we met materialen omgaan zoals we zelf behandeld zouden willen worden, ontstaat er immers een fundamenteel ander wereldbeeld – en dat wereldbeeld is een vereiste, als we onze relatie met de aarde willen veranderen.

Turntoo stelde daarom de Universele Verklaring van de Rechten van het Materiaal op. Dit concept prikkelt en brengt beslissers, gebruikers, eigenaren en ontwerpers op ideeën die de continuïteit van onze tijdelijke aanwezigheid op aarde faciliteren.

Thomas Rau