Material Matters - Wie ein neu gedachte Circular Economy uns zukunftsfähig macht
Material Matters - Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij
Material Matters - Developing business for a circular economy

Thomas Rau en Deloitte gaan samenwerking aan

26 september 2018

PERSBERICHT

Samenwerking met als doel de circulaire transitie binnen de Nederlandse economie te versnellen.

De energietransitie en circulariteit zijn belangrijke thema’s in elke bestuurskamer in Nederland. Om de steun aan de publieke sector, de bouwsector en de vastgoedsector verder te versterken, terwijl tegelijkertijd de impact op de samenleving wordt vergroot, gaat Deloitte een strategische samenwerking aan met Thomas Rau, als ‘Edge Fellow’ van Deloitte Center for the Edge.

Thomas Rau werkt vanaf 1 september 2018 samen met het Real Estate-team van Deloitte. “Door onze krachten te bundelen met Thomas wil Deloitte een grotere impact maken in de energietransitie en circulariteit in de bouw- en vastgoedsector” aldus Jurriën Veldhuizen, partner Deloitte Real Estate. “Hetzelfde geldt voor de publieke sector, inclusief de woningcorporaties en de gezondheidszorg.” De potentiële impact is groot. Onderzoek toont aan dat de bestaande gebouwen in Nederland ongeveer 40% van het totale energieaanbod verbruiken en 40% van de ruwe materialen. Daarom spelen zowel de gebruikers, eigenaren van gebouwen en ontwikkelaars een belangrijke rol. Mede door de klimaatovereenkomst van Parijs moeten nieuwe gebouwen die nu ontwikkeld worden voldoen aan strengere eisen. “Dit is echter niet genoeg. De Nederlandse bouwsector, vastgoedsector en publieke sector doen wat mogelijk is in plaats van wat nodig is. Door mijn ideeën te combineren met de expertise, de reputatie en de pure mankracht van Deloitte willen we besluitvormers ertoe zetten om grote stappen te maken die op dit moment nodig zijn”, aldus Thomas Rau.

Over Thomas Rau

Thomas Rau (1960) is een ondernemer, architect en innovator. In 2016 werd hij genomineerd voor de Circular Leadership Award van het World Economic Forum omdat hij jarenlang een bijdrage heeft geleverd aan nationale en internationale discussies over duurzaamheid. Thomas promoot het gebruik van hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving en probeert de toenemende wereldwijde schaarste aan grondstoffen onder de aandacht te brengen. In 1992 heeft hij zijn eigen architectenbureau RAU Architects opgericht. In 2010 richtte hij Turntoo op. Dit bedrijf focust zich op nieuwe bedrijfsmodellen voor de circulaire economie. Dit zijn modellen die diensten leveren in plaats van eigendom (bijvoorbeeld geen lampen maar licht). In zijn boek Material Matters (2016) benadrukt Thomas dat de huidige inspanningen van de bouw- en vastgoedsector om de impact op de natuur te minimaliseren niet ambitieus genoeg zijn. Een radicale verandering in de manier van denken is nodig. In 2017 richtte Thomas de Madaster Foundation op. Dit bedrijf maakt materiaalpaspoorten voor gebouwen om het hergebruik van materialen in de toekomst te ondersteunen. Thomas Rau zal zijn werk bij RAU Architects en Turntoo voortzetten.

Over Deloitte Real Estate

Deloitte Real Estate is marktleider voor complexe en zakelijk vastgoedaangelegenheden in Nederland. Door essentiële vastgoedexpertise te combineren met de verdere financiële capaciteit van Deloitte streeft Deloitte Real Estate ernaar om innovatie te stimuleren en te leiden in strategisch en financieel vastgoed advies. Deloitte Real Estate heeft al een leidende positie als het gaat om blockchain technologie in het vastgoed, vastgoedanalyses en smart mobility. Door deze strategische samenwerking wil Deloitte Real Estate met Thomas Rau zijn positie ten aanzien van de energietransitie en de transitie richting circulariteit in relatie tot vastgoed verder versterken.

Samenwerking met als doel de circulaire transitie binnen de Nederlandse economie te versnellen

Thomas Rau